Tuotteet ja palvelut

Kun asiakasyhtiön liiketoiminnassa on haasteita, GoldBusters Oy toimittaa yhtiölle asiantuntijan (tai useamman), joka 3-9 kuukauden jakson aikana selvittää ongelmien syyt, kehittää niihin ratkaisut ja johtaa niiden toteutuksen aikana, jolloin usein etsitään vakituinen ammattilainen jatkamaan työtä.

• vuokrajohtajuus
• vuokrapäällikkyys
• tervehdyttämissuunnitelmien laatiminen ja usein myös toteutus
• esitykset aihepiiristä
• taloushallinnon tukipalvelut
• yrityskuvan selkeyttäminen
• yrityskulttuuri ja johtaminen